Jang Hyuk
Seas1 Bad Papa

Bad Papa

HD Empire of Lust

Empire of Lust

Seas1 Wok of Love

Wok of Love

Seas1 Money Flower

Money Flower

Seas1 Voice

Voice

Seas1 Beautiful Mind

Beautiful Mind

Seas1 The Merchant: Gaekju 2015

The Merchant: Gaekju 2015

Seas1 Shine or Go Crazy

Shine or Go Crazy

Seas1 Fated to Love You

Fated to Love You

Seas1 Iris II

Iris II

Seas1 Midas

Midas

Seas1 The Slave Hunters

The Slave Hunters

Seas1 Tazza

Tazza

Seas1 Robber

Robber

Seas1 Thank You

Thank You